Siirry pääsisältöön

Tapio Pelto: Vastuullinen kiinteistönhoito kuuluu ammattitaitoon

| Blogi

”Kiinteistönhoitajat ovat päivittäin tekemisissä energiatehokkuuden ja vihreiden valintojen kanssa, joten vastuullinen kiinteistönhoito kuuluu hyvään ammattitaitoon”, toteaa Syklin energia- ja kiinteistöasioiden projektiasiantuntija Tapio Pelto.

Pelto on pohtinut käytännön esimerkkejä runsaasti, sillä hän on toinen Vastuullinen kiinteistönhoito -verkkokurssin kirjoittajista. Hänellä on myös 10 vuoden kokemus alalta niin oman isännöintifirman pyörittämisestä kuin kiinteistöhuollon huolto- ja palvelupäällikön tehtävistä.

”Kiinteistönhoitaja voi vähentää turhia hiilidioksidipäästöjä esimerkiksi seuraamalla energiankulutusta ja puuttumalla poikkeamiin. Vastuullisuutta on myös vahinkojen ennaltaehkäisy. Johtoportaassa on mahdollisuus vaikuttaa vaikkapa hankintaohjeeseen ja sen soveltamiseen. Käytetäänkö esimerkiksi sähköautoja ja ympäristöystävällisiä kemikaaleja”, Pelto luettelee.

Verkkokurssilla käydään johdonmukaisesti läpi kiinteistönhoidon osa-alueet ympäristövastuullisuuden näkökulmasta.  Kurssilla pohditaan esimerkiksi kiinteistön elinkaarta, vastuullista asiakaspalvelua, sisäilmastoon vaikuttavia tekijöitä sekä energian, veden, jätteiden ja hankintojen merkitystä resurssiviisauden näkökulmasta.

Verkkokurssi sopii niin alalla toimivien ammattilaisten täydennyskoulutukseen kuin alan opiskelijoillekin. Kurssia voivat lukea isännöintitehtävissä ja kiinteistöhuollossa toimivat työntekijä- ja esimiestasolla.

”Kiinteistönhoitoalan toimistotyöntekijätkin hyötyvät kurssista, joka tuo perusymmärrystä kiinteistön teknisistä asioista.”

Vastuullisuudesta kilpailuetu

Vastuullista ammattitaitoa vaalivat kiinteistöalan yritykset voisivat hyvinkin erottautua joukosta, sillä kestävän kehityksen teemat eivät vielä korostu alalla. Pelto ennakoi asiaan kuitenkin muutosta.

Valtion ja kuntien hiilineutraalisuustavoitteet tuovat painetta kaikkialle, myös rakennetun ympäristön toimialoille. Rakennusteollisuus RT onkin jo ollut laatimassa Vähähiilinen rakennusteollisuus 2035 -tiekarttaa, jonka mukaan alan merkittävimpiin toimenpiteisiin kuuluu olemassa olevan rakennuskannan energiatehokkuuden parantaminen.

Myös kuluttajien kysyntä vaikuttaa vastuullisten valintojen nousuun. ”Taloyhtiöt voisivat yhä useammin vaatia vastuullista kiinteistönhoitoa ja painottaa vihreää toimintatapaa kilpailutuksissa”, Pelto pohtii.

Opiskelua 10 minuutin paloissa omaan tahtiin

Vastuullisen kiinteistönhoidon varmistaa asiaan sitoutunut johto ja koulutettu henkilökunta. Henkilökunnan kouluttamisen esteeksi nousee kuitenkin usein ajanpuute. Verkkokurssin etuna on, että sitä voi opiskella etänä omaan tahtiin pienissä paloissa.

Vastuullinen kiinteistönhoito -kurssiin kuuluu kuusi aihekokonaisuutta eli moduulia, joissa on yhteensä 30 oppituntia. Yhden oppitunnin opiskelemiseen kuluu noin 10 minuuttia. Bonuksena löytyy vapaaehtoinen Teknisen kiinteistönhoitajan moduuli, jossa on 6 oppituntia. Jokaisen moduulin jälkeen on osaamistesti. Kun kaikki osaamistestit on suoritettu hyväksytysti, opiskelija voi ladata itselleen osaamistodistuksen. Kurssin suorittamiseen kuluu siten aikaa noin yhden työpäivän verran.

”Osaamistestiä kannattaa hyödyntää alan työnhaussa. Ja työnantajien kannattaa muistaa, että työntekijöiden kouluttamisen palkkakuluista noin puolet voi vähentää verotuksessa koulutusvähennyksen kautta”, vinkkaa Pelto.

Jaa

Lue myös