Siirry pääsisältöön

Oppilaitokset yhteiskuntaa muuttamassa: menestystarinoita hanketyön takana

| Blogi

Ammatillisen koulutuksen avulla eri ammattialojen osaamista voidaan muuttaa kestävämmäksi ja sitä kautta vaikutetaan koko yhteiskuntaan. Yhteiskuntaa uudistava ammattioppilaitos -hanke (lyhyesti Kantava) sai alkunsa tarpeesta vahvistaa ammatillisten oppilaitosten kestävän tulevaisuuden osaamista.   Peräti 37 ammatillista oppilaitosta eri puolilta Suomea osallistui hankkeeseen varautuen kestävän tulevaisuuden rakentamiseen omalla kehitystyöllään.

Oppilaitoksissa testattiin uudistettuja OKKA-säätiön kestävän kehityksen kriteereitä ja annettiin samalla mahdollisuus hakea tai uudistaa kestävän kehityksen sertifikaattia. Samalla vahvistettiin opettajien ammatillista kestävän kehityksen osaamista ja tulevaisuusajattelua.

Hanke on loppuvaiheissaan, mutta oppilaitosten työ jatkuu jo rakennettujen perustusten päälle. Tässä muutamia esimerkkejä oppilaitosten onnistumisista, olkaa hyvä!

Vanhentuneet välineet käyttöön hoitotoimenpiteiden harjoittelussa

Turun ammatti-instituutissa on aloitettu kestävän kehityksen yhteistyö Turun yliopistollisen keskussairaalan kanssa. Sosiaali- ja terveysalan Ruiskadun kampuksella on tehty listan sellaisista hoitovälineistä, joita koululla tarvitaan harjoitteluissa. Ajatuksena on ollut, että päivämääriltään vanhentuneita hoitovälineitä voitaisiin hyödyntää, kun opiskelijat harjoittelevat hoitotoimenpiteitä nukkejen kanssa koululla.

TYKSin yhteyshenkilö on ollut jo tämän syyslukukauden aikana pariin kertaan yhteydessä ja vanhentuneita välineitä on haettu monta laatikollista, jotka ovat kaikki merkitty pelkästään nukeilla käytettäviksi tai sellaisiin tilanteisiin, että päivämäärällä ei ole harjoittelun kannalta väliä.

Jatkuva haku lisää tasa-arvoa koulutuksen saatavuudessa

Ylä-Savon ammattiopistossa on onnistuttu jatkuvan haun käyttöönotossa luonnonvara-alalla. Jatkuvalla haulla lisätään tasa-arvoisuutta koulutuksen saatavuudessa ja vähennetään syntyvää ”hukka-aikaa” niin nuorilla kuin aikuisillakin erilaisissa elämäntilanteissa. Digitaalisuus ja etäyhteyksien tehokas käyttö tukevat asiaa ratkaisevasti. Opiskelijoilta onkin saatu hyvää palautetta.

Olennaiset asiat ovat:

Ympäristöjärjestelmä kehitystyön tueksi

Espoon seudunkoulutuskuntayhtymä Omniassa päätettiin Kantava-hankkeen aikana lähteä rakentamaan Ekokompassi-ympäristöjärjestelmää järjestelmällisen ympäristötyön tueksi. Ekokompassiin laaditulla ympäristöohjelmalla sekä siihen kirjattujen toimenpiteiden avulla pyritään vaikuttamaan konkreettisesti kestävän kehityksen huomioimiseen opetuksessa, toimintaympäristössä sekä johtamisessa. Ekokompassi kattaa aluksi Omnian ruoka-, ravintola- ja tilapalvelut. Kehitystoimenpiteissä pureudutaan materiaalitehokkuuteen, hävikin pienentämiseen, viestinnän ja sidosryhmäyhteistyön sekä jätehuollon kehittämiseen ja energiatehokkuuden parantamiseen. Ekokompassi sekä OKKA-järjestelmät on tavoitteena auditoida vuoden 2021 kesään mennessä. Vaikka Ekokompassin edistäminen ei ollut osa OKKA-järjestelmää, molempia on viety rinta rinnan eteenpäin ja ne tukevat hyvin toisiaan.

Kestävän kehityksen polku suuntaa näyttämään

Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymä (LHKK) on ollut mukana Kantava-hankkeessa koko projektin ajan. LHKK on kehittänyt toimintaansa aktiivisesti vuodesta 2013, mutta vuosien 2019-2020 aikana kehitys on ollut huikeaa. Keväällä 2020 kehitettiin useita kestävään kehitykseen liittyviä opintojaksoja ja samalla haluttiin helpottaa opiskelijoiden ja opettajien kestävän kehityksen opintopolun ymmärtämistä. Oheisen keke-polun kuvituksen avulla kokonaisuuden hahmottaminen helpottuu ja oppilaitoksen tarjoamat mahdollisuudet voi ymmärtää huomattavasti paremmin.

Gradiassa edistettiin kestävyyttä monella rintamalla

Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradiassa panostettiin hankkeen aikana kestävään tulevaisuuteen muun muassa laatimalla toimintaa ohjaava Green Book -kehittämisohjelma. Intraan perustettiin kestävän tulevaisuuden sivut, ja kierto- ja biotalouteen liittyviä hankkeita ideoitiin kestävyyden ja vastuullisuuden edistämiseksi. Gradian strategiaan kirjattiin hiilineutraalisuustavoite vuoteen 2030 mennessä. Kaikkien kampusten ja koulutusalojen itsearvioinnista on tavoitteena tehdä suunnitelma OKKA-säätiön indikaattoreihin perustuen. Myös Ekokompassi-ympäristöjärjestelmä sertifioitiin Gradia-ravintoloille. Lisäksi lukioiden opiskelijat osallistettiin kestävyyden edistämiseen.

Tiekartta johtaa kestävyyteen kolmessa osassa

Tampereen seudun ammattiopisto Tredussa on valmisteltu kestävän elämäntavan tiekarttaa Tampereen kaupungin tiekartasta mallia ottaen. Tiekartta jaettiin kolmeen kauteen: 2019–2021, 2019-2021 ja 2019–2030.

Ensimmäisen kauden tavoitteisiin kuuluu muun muassa valinnaisen kestävän kehityksen kurssin valmistelu ja markkinointi, sähkön ja veden kulutuksen seurannan tehostaminen sekä tulostamisen ryhtiliike: tulostetaan vähemmän ja viisaammin. Myös lajittelua kehitetään. Paljon ollaankin jo aloitettu: Virtaa opiskelijoiden koulupäiviin -pajatoiminta kannustaa mm. liikkumaan, kestävän kehityksen valinnainen kurssi on jo kovaa kyytiä valmisteilla ja tulostamisessakin on tehty jo paljon. Se, minkä voi allekirjoittaa sähköisesti, allekirjoitetaan siten.

Sykli kasvattaa kestävää osaamista pitkäjänteisesti

Kantava-hanketta on vetänyt Suomen ympäristöopisto Sykli, joka kouluttaa kestävän kehityksen ja kiertotalouden ammattilaisia. Syklin omaa ympäristövastuutyötä ohjaa Ekokompassi-ympäristöjärjestelmä. Osana Ekokompassia Sykli on sitoutunut seuraamaan esimerkiksi hankintojensa vastuullisuutta ja koulutustoiminnan aiheuttamien hiilidioksidipäästöjen määrää.

Sykli on jo 2000-luvun alusta saakka ollut kehittämässä ammatillisen koulutuksen kestävyyttä. Työtä on tehty pitkäjänteisesti ja tavoitteellisesti.  Sykli on ollut koordinoimassa kymmenittäin hankkeita ja hakemassa niille rahoitusta – järjestäen tällä tavalla resursseja ja mahdollisuuden kestävän kehityksen levittämiseen.

Nyt päättyvä Kantava-hanke on ollut menestys. Noin 300 ammatillista opettajaa ja muuta oppilaitosten henkilökuntaa on tavoitettu, ja oppilaitokset ovat todella lähteneet muuttamaan yhteiskuntaa kestävämmäksi toimenpide kerrallaan. Hanketyö mahdollistaa monenlaista yhteistyötä ja toisilta oppimista. Jatketaan yhteiskunnan muuttamista yhdessä!

Jaa

Lue myös