Siirry pääsisältöön

Moduuli 3: Ilmanvaihto

Moduuli 3: Ilmanvaihto

Ilmanvaihto on yksi tärkeimmistä kiinteistön kuntoa ylläpitävistä järjestelmistä. Ilmanvaihto on samalla yksi merkittävimmistä kiinteistöjen energian kuluttajista. 

Kiinteistönhoitajan eräs tärkeimmistä tehtävistä on huolehtia kiinteistön ilmanvaihdon toimivuudesta. Ilmanvaihdon toimivuutta voidaan havainnoida aistinvaraisesti sekä helposti suoritettavilla testeillä. Mikäli kiinteistössä on automaatiojärjestelmä, josta voidaan saada tietoa järjestelmien toiminnasta, niin kiinteistönhoitajan on hyvä tuntea kyseisen järjestelmän toiminta ja miten järjestelmästä voidaan saada tietoa kiinteistön olosuhteista. Lisäksi kiinteistönhoitajan on hyvä tietää tärkeimmät tekijät toimivan ilmanvaihdon osalta. 

Kiinteistönhoitajan tulee osata kertoa kiinteistön asukkaille minkä tyyppinen ilmanvaihto tai ilmastointijärjestelmä on kyseisessä kiinteistössä. Samoin hänen tulee osata neuvoa asukkaita, miten asukkaat voivat omalta osaltaan vaikuttaa kiinteistön ilmanvaihtojärjestelmän toimintaan.  

Hyvä kiinteistönhoitaja huolehtii kiinteistön kunnosta, mutta samalla hän osaa osoittaa kiinnostuksensa kiinteistön olosuhteista asukkaiden kanssa käydyissä keskusteluissa, ja osaa kysellä asukkailta, miten he kokevat oman huoneistonsa ilmanvaihdon, lämmityksen tai muiden kiinteistön tilaa koskevien asioiden olevan. Näiden tietojen perusteella kiinteistönhoitaja osaa koota yleistilanteen kiinteistön kunnosta sekä järjestelmien toimivuudesta ja osaa viedä asioita tarvittaessa eteenpäin. 

Tämän moduulin jälkeen:

  • Osaat tunnistaa hyvin toimivan ilmanvaihdon
  • Tunnet ilmanvaihtoon liittyvät tärkeimmät suureet
  • Ymmärrät mistä eri tekijöistä hyvä ilmanvaihto koostuu

Tai tutustu moduuliin sisältöön: