Siirry pääsisältöön
Status
Ei ilmoittautunut
Hinta
Suljettu
Ryhdy opiskelemaan
Tämä kurssi on suljettu

Vesihuoltomestari

Tervetuloa opiskelemaan vesihuoltomestarin koulutusohjelmaan!

Mahtavaa, että haluat kehittää osaamistasi!

Koulutuksesta saa tukea tutkinnon suorittamiseen sekä kattavaa tietoa alasta. Yksi mistä opiskelijat ovat antaneet kiitosta, on verkostoitumismahdollisuus muihin vesihuoltolaitoksiin ympäri Suomea. He ovat kertoneet olleensa yhteydessä eri laitoksiin mm. ongelmatilanteissa tai kysellessään käyttökokemuksia uusista laitteista. 

Erikoisammattitutkinnossa pääpaino on organisaation ja samalla oman toiminnan kehittämisessä. Koulutuksen aikana opiskelijat perehtyvät organisaation suunnitelmiin ja ohjeisiin. He paneutuvat mm. riskien, palveluiden ja asiakkuuksien hallintaan sekä varautumiseen erityistilanteissa. Kehittämistä tarkastellaan erityisesti oman toimialan mukaan, laitos tai verkostopuolella. Tästä kaikesta opiskelija kokoaa Portfolioon dokumentteja osoittaakseen omaa osaamistaan näytössä. 

Erikoisammattitutkinnon näyttö eli tilaisuus, jossa opiskelija esittelee osaamistaan, toteutetaan yhdessä työpaikan ja oppilaitoksen kanssa. Näytössä keskustellaan opiskelijan Portfolion eli kerätyn aineiston perusteella, miten opiskelija näkee organisaation prosessien, käytäntöjen ja ohjeiden toimivan.

Tutkinnon suorittaja saa virallisen tutkintotodistuksen, joka on pätevä paperi työmarkkinoilla ja sillä voi hakeutua myös jatko-opiskelemaan esimerkiksi ammattikorkeakouluun. Eikä pidä unohtaa rahastipendiä, jonka saavat kaikki tutkinnon suorittaneet!

Ennen varsinaisia koulutuspäiviä voit suorittaa tämän verkkokurssin. Kurssilla on yhteensä kolme moduulia, joissa puolestaan on 1-3 oppituntia.

Kurssiohje

  • Tässä verkkokurssissa on kolme moduulia: Vesihuolto toimintaympäristönä, Riskit ja erityistilanteet sekä IT-sovellukset. Käy kaksi ensimmäistä moduulia läpi klikkaamalla moduulin nimeä. Lue, katso videot ja tee tehtävät. Nämä asiat ovat perustietoa varsinaiseen koulutukseen. Katso myös IT-sovellusten videot läpi siltä osin kuin tarvitset mielestäsi lisää osaamista. Tarvitset koulutuksessa perustiedot näistä työkaluista.
  • Tutustu myös ennen koulutuspäivien käynnistymistä Tutkinnonperusteisiin.

Kurssin kouluttaja(t)

Jari Heiskanen
Projkektipäällikkö/kouluttaja, Suomen ympäristöopisto SYKLI
jari.heikanen@sykli.fi

Aloita opiskelu klikkaamalla ensimmäisen moduulin nimeä alla:

Status
Ei ilmoittautunut
Hinta
Suljettu
Ryhdy opiskelemaan
Tämä kurssi on suljettu