Siirry pääsisältöön
Status
Ei ilmoittautunut
Hinta
Suljettu
Ryhdy opiskelemaan
Tämä kurssi on suljettu

Jätehuollon koulutusohjelma

Hei!

Hei, ja lämpimästi tervetuloa opiskelijaksi Suomen ympäristöopisto Sykliin!

Kurssilla on yhteensä XXX oppituntia, jotka on jaettu XXX moduuliin. Yhden oppitunnin opiskeluun menee noin 15 minuuttia.

Tutkinto, jota nyt lähdet suorittamaan on nimeltään ympäristöalan erikoisammattitutkinto, jätehuollon koulutusohjelma. Tämä koulutus on tarkoitettu Jätehuoltoalanasiantuntija- tai työnjohtotehtävissä toimiville tai näihin tehtäviin tähtääville henkilöille. Ja koska kyseessä on näyttötutkinto on sen suorittajalla oltava tutkinnon sisältöön soveltuva työpaikka tai muu taustaorganisaatio, johon voi tehdä vaadittavat tehtävät. Näihin palataan myöhemmin tässä verkkokurssissa.

Jätehuolto on jatkuvassa muutoksessa ja kiertotalous kiihdyttää muutosvauhtia entisestään. Tässä koulutuksessa keskitytään paitsi jätehuollon, kierrätyksen ja kiertotalouden  ratkaisuihin tässä ja nyt, sekä mahdollisiin tulevaisuuden kehityskulkuihin. Lisäksi käydään läpi jätelainsäädäntöä ja muita alaa sääteleviä määräyksiä sekä alan toimijakenttää ja niiden vastuita ja velvollisuuksia. Koska koulutus saattaa alan ammattilaiset yhteen, on verkottuminen alan muiden ammattilaisten keskeinen hyöty.

Kaikissa koulutuksissa jalkaudutaan mahdollisuuksien mukaan myös paikan päälle alan organisaatioihin jolloin päästään näkemään niiden toimintatapoja käytännössä.  Koska kyseessä on Suomen viralliseen koulutusjärjestelmään kuuluva tutkinto, saa sen suorittaja virallisen erikoisammattitutkintotodistuksen ja hakukelpoisuuden saman alan korkeakouluopintoihin. 

Tutkinnon etenemistä kuvataan alla olevassa opiskelijan polku –kaaviossa. 

Koulutuksen käynnistämisvaiheessa olet käynyt ensimmäisen HOKS-keskustelun, jossa valittiin sinulle soveltuvat tutkinnon osat. 

Koulutukseen sisältyy  myös työpaikalla tapahtuvaa oppimista koska näyttötutkintoa vaikea suorittaa ilman aitoa työympäristöä ja –tehtäviä sekä nimettyä työpaikkaohjaajaa

• Työpaikan soveltuvuus on varmistettu HOKS-keskustelussa. Tilanteet kuitenkin elävät joten joten hoksia päivitetään tarvittaessa.

•  Jos kaipaat keskustelukumppania tutkinnon suorittamiseesi liittyen, ota yhteyttä tutkinnon osan vastuuhenkilöön.

Ympäristöalan erikoisammattitutkinnon laajsuus on 180 osp ja se rakentuu osista oheisen kaavion mukaisesti. 

Jätehuollon osaamisalan muodostaa tutkinnosta puolet, eli 90 osp ja se jakautuu kahteen osaaan: jätehuollon toimintaympäristön tunteminen sekä jätehuollon valinnaisosa. 

Tutkinnon yhteisiä eli pakollisia osia ovat toiminnan kehittäminen kestävällä tavalla ja työyhteisössä toimiminen, joista kumoikin on laajuudeltaan 25 osp. Valinnaisosista valitaan yksi, ja ne ovat: Ympäristöalan kehittämishankkeen toteuttaminen, Ympäristöalan työnjohtajana toimiminen ja Ympäristöalan yrittäjänä toimiminen.  Valinnaisosan voi korvata myös tutkinnonosalla muusta ammatti- tai erikoisammatti-tutkinnosta eli jos olet suorittanut aiemmin ammatti- tai erikoisammattitutkinnon, voit halutessasi sisällyttää tästä osan tähän tutkintoon. Aiemmin suoritetun tutkinnon osan liittämiseen osaksi tätä tutkintoa palataan henkilökohtaistamiskeskutelussa (ns. HOKS- keskustelu).

Valmistava koulutus pitää siis sisällään lähiopetusta valituista tutkinnon osista riippuen noin 10 – 12 päivää. Lisäksi koulutukseen kuuluu oppimistehtävien ja kehitystyön tekoa.

Jätehuollon osaamisalaan kuuluu kahdeksan koulutuspäivää sekä orientaatiopäivä. Lisäksi koulutukseen kuuluu pakollisten ja valinnaisten osien koulutuspäivätm joita on 5-8 kpl valituista tutkinnonosista riippuen.

Koulutuspäivät:

 • Jätehuollon toimintaympäristön tunteminen sekä asiakas- ja sidosryhmäyhteistyö
  • Kohti toimivaa kiertotaloutta
  • Jätehuollon lainsäädäntö
  • Jätehuoltojärjestelmät ja materiaalivirrat
 • Jäte- ja kierrätysalan kehittäminen
  • Jätehuollon teknologiat ja logistiikka I
  • Jätehuoltoalan turvallisuus 
  • Jätehuollon palveluiden kehittäminen
  • Jätehuollon teknologiat ja logistiikka II Jätehuollon seminaari

Pakolliset tutkinnonosat

 • Toiminnan kehittäminen kestävällä tavalla
  • 2 koulutuspäivää
 • Työyhteisössä toimiminen
  • 2 koulutuspäivää
 • Valinnainen tutkinnonosa
  • 1-3 koulutuspäivää

Kurssin kouluttaja(t)

Nimi
Titteli, yritys
sähköposti

Aloita kurssi klikkaamalla ensimmäisen moduulin nimeä alla
tai tutustu kurssin aiheisiin klikkaamalla “Avaa”.

Status
Ei ilmoittautunut
Hinta
Suljettu
Ryhdy opiskelemaan
Tämä kurssi on suljettu