Siirry pääsisältöön

Hyvä ope!

| Blogi

Vastuullisuus on ennen kaikkea asennetta – tämä on työnantajien selkeä viesti. Ammatillisen opettajan tärkein rooli on toimia ammattilaisen roolimallina ja ammatillisen kasvun ohjaajana. 

Uusissa perustutkintojen tutkinnonperusteissa yhteisiin opintoihin sisältyy yhden osaamispisteen kokonaisuus kestävästä kehityksestä. Se voi antaa katsauksen maailman tilaan ja kestävän tulevaisuuden tavoitteisiin. Kestävä ammattitaito rakennetaan kuitenkin ammatillisissa opinnoissa. Ammatillisen opettajan ymmärrys, asenne ja ajankohtainen tieto vastuullisesta ammattitaidosta ovat ratkaisevassa asemassa. 

Opettajuuden arvo vain kasvaa 

Oppimisen siirtyessä työpaikoille ammatillinen opettaja on se henkilö, joka tukee ja ohjaa ammatillista kasvua. Kaikilla työpaikoilla ei vielä ole pohdittu kestävän kehityksen merkitystä alalla ja sitouduttu vastuullisiin käytäntöihin. Työpaikan asenneilmapiiri ja toimintatavat vaikuttavat ammatti-identiteettiään rakentavaan nuoreen tai aikuiseenkin alalle tulijaan. 

Opettajan osaamista tarvitaan näiden kokemusten purkamiseen ja reflektointiin. Opettaja voi tukea kasvua vastuulliseen ammattitaitoon, vaikka kaikki työpaikat eivät vielä tarjoa siihen mallia. Työssäoppimispaikoissa saatujen kokemusten yhteinen jakaminen tuo perspektiiviä siihen, missä alan yrityksissä ollaan menossa vastuullisuuskysymyksissä. Näin yksittäinen työpaikka tai -kokemus ei nouse liian hallitsevaksi opiskelijan mielessä. 

Koulutuksen tulisi vahvistaa muutosvalmiutta, tulevaisuudenuskoa, oppimisen taitoja sekä kiinnostusta oman osaamisen kehittämiseen. Vahvan ammatti-identiteetin pohjalle on hyvä rakentaa tietoa, taitoja ja valmiuksia. Opettaja voi antaa perspektiiviä oman ammattialan merkitykseen muuttuvassa maailmassa. 

Eväitä opettajalle 

Voidakseen toimia tällaisessa roolissa opettaja tarvitsee rakennusaineita ja aikaa oman ammattitaitonsa kehittämiseen. Vastuullisuus ja kiertotalous tulee sisällyttää ammatilliseen opettajankoulutukseen ja opettajien henkilöstökoulutukseen. Opettajalla tulee olla mahdollisuus seurata toimialansa kehitystä ja edelläkävijöitä sekä kehittää osaamistaan jatkuvasti.  

Tähän tarjoutuu mahdollisuus esimerkiksi Ammattilaisen kädenjälki – kestävä osaaminen 2035 –tapahtumassa, jonka Sykli järjestää 5.11.2019. Tervetuloa mukaan! 

Kiinnostuitko? 

Lue Heli-Maija Nevalan, Eeva Hämeenojan ja Kati Lundgrenin artikkeli Ammatillisen koulutuksen aikakauskirjassa! (AKAKK 5/2018). Lataa artikkeli (pdf).

Jaa

Lue myös