Siirry pääsisältöön

Ympäristöystävällinen logistiikka: kuljetukset ja varastointi

Logistiikka tarkoittaa materiaali-, tieto- ja rahavirtojen hallintaa. Hyvin toimiva yrityksen logistiikka pitää huolta siitä, että siivousaineita, siivoojia, koneita ja puhtaita siivoustekstiilejä on aina oikea määrä oikeassa paikassa. Siihen tarvitaan hyvää suunnittelua ja suunnitelman mukaista toteutusta. 

Tässä oppitunnissa katsomme, miten kuljetukset ja varastointi voidaan järjestää ympäristöystävällisemmin. 

Kuljetukset

Siivoustoimintaan liittyy liikenne kohteiden välillä ja autoliikenteen ympäristövaikutukset ovat merkittävät. Siivoustoimintaan liittyvän liikenteen energiankulutus on usein suurempaa kuin itse siivouksen energiankulutus. Liikenteestä aiheutuu paikallisesti melu- ja pölyhaittaa. Polttoaineista syntyy kasvihuonekaasuja ja muita ympäristölle ja ihmisen terveydelle haitallisia päästöjä. 

Tieliikenne (autot, rekat) aiheuttavat viidenneksen (20 %) Suomen kasvihuonekaasupäästöistä. Tästä reilu puolet syntyy henkilöautoista. [Ehkä kuvaaja/infograafi havainnollistamaan]  

Yrityksen liikenteestä aiheutuvia hiilipäästöjä voi vähentää:  

 • Suunnitellaan työntekijöiden liikkuminen ja kuljetukset tehokkaasti. 
 • Vaihdetaan vähäpäästöisempään kalustoon ja polttoaineisiin. 
 • Koulutetaan taloudelliseen ajotapaan. 


Mikäli puhtausalan yritys haluaa olla hiilineutraali, sen on tehtävä toimenpiteitä liikkumisen suhteen.  

 

Reittien ja kulkemisen suunnittelu

Puhtausalan yrityksellä voi olla kymmeniä tai satoja kohteita ympäri tiettyä kuntaa. Tämän lisäksi työntekijät asuvat eri puolilla kaupunkia. Kaikki nämä kohteet pitäisi sovittaa järkevästi niin, ettei aikaa kulu turhaan paikasta toiseen liikkumiseen. Asiakkaiden toiveet, työskentelyajat, ajoneuvojen kapasiteetit ja muut käytännön seikat rajoittavat suunnittelua.  

Reitit on hyvä suunnitella niin, että siivottavien kohteiden väliset etäisyydet ovat mahdollisimman lyhyitä. Yritys voi myös ottaa huomioon työn tekijän asuinpaikan ja antaa hänelle kohteita, jotka ovat mahdollisimman lähellä. Ajoreittien suunnitteluun ja optimointiin on olemassa myös tietokoneohjelmia. 

Yritys voi järjestellä toiminnot niin, että lyhyiden matkojen liikkuminen ilman autoa on mahdollista. Lisäksi yritys voi kannustaa kestävään liikkumiseen myös työmatkoilla, esimerkiksi tarjoamalla työsuhdepyöräedun.  

Vähäpäästöisempi kalusto 

Puhtauspalveluiden liikenne on tyypillisesti lyhyitä matkoja kaupunkiympäristössä. Tällainen ajo kuluttaa enemmän polttoainetta ja tuottaa enemmän päästöjä kuin maantieajo. Kaupunkiajossa käytännöllinen, meluton ja ympäristöystävällisin vaihtoehto on sähköauto. Mikäli työntekijöiden ei tarvitse kuljettaa välineitä mukana, myös sähköskootteri ja pyörä voivat tulla kysymykseen. Toinen vähäpäästöinen vaihtoehto on biopolttoaineilla kulkeva auto. 

Taloudellinen ja ennakoiva ajotapa 

Auton polttoaineenkulutusta voi pienentää hyvällä ajotavalla noin 10 %. Omaa ajotapaa ja polttoaineenkulutusta pystyy seuraamaan auton ajotietokoneesta. Näytöltä voi seurata, kuinka monta litraa polttoainetta kuluu sadalla kilometrillä. Joissakin autoissa tietokone ilmoittaa jo hiilidioksidipäästöt.  

Taloudelliseen ajotapaan kuuluvat seuraavat periaatteet: 

 • Ennakoi liikennettä ja vältä turhaa voimakasta kiihdyttämistä ja hidastamista.  
 • Aloita vauhdin hidastaminen mahdollisimman aikaisin niin, että nostat kaasun ylös. 
 • Valitse suurin mahdollinen vaihde mahdollisimman nopeasti. 
 • Poista ylimääräinen, turha kuorma autosta. 
 • Vältä tyhjäkäyntiä. 

Lue lisää taloudellisesta ajotavasta: https://www.liikenneturva.fi/liikenteessa/ennakoiva-ajo ; https://tekniikanmaailma.fi/taloudellinen-ajotapa/  

Varastointi

Toimivat ja järjestyksessä olevat varasto- ja huoltotilat edistävät materiaalitehokkuutta ja lisäävät turvallisuutta työpaikalla.  

Tieto on toimivan varaston perusta: 

 • Kun tietää, mitä välineitä, koneita ja aineita on missäkin, ei tarvitse hankkia niitä varmuuden vuoksi ja turhaan. 
 • Kun tietää, milloin aineet ovat loppumassa, niitä osataan tilata ajoissa lisää, eikä mene työaikaa hukkaan siivousaineiden puuttumisen takia.  
 • Kun tietää, milloin aineet ja tarvikkeet menevät vanhaksi, ne voidaan hyödyntää ajoissa, eikä varastohävikkiä synny. 

On tärkeä, että varasto pidetään järjestyksessä. Tällöin on helpompi huomata puuttuvat tarvikkeet ja jo olemassa olevia tarvikkeita voidaan käyttää tehokkaasti. Kun varastossa on tilaa ja paikka kaikelle, myös työturvallisuus on parempi. 

Tämän lisäksi ympäristöystävällisessä varastotilassa on oikea lämpötila ja valaistus.  

Koneet ja vaaralliset aineet tulee aina säilyttää lukituissa tiloissa.