Siirry pääsisältöön

Yhteiskuntavastuu matkailualalla

Kestävä kehitys, vastuullisuus ja yritysten yhteiskuntavastuu menevät määritelminä usein sekaisin. Tässä moduulissa yritämme saada näistä käsitteistä tolkkua.

Kestävän kehitys jaetaan usein kolmeen osa-alueeseen: ekologiseen, taloudelliseen ja sosiokulttuuriseen. Vastuullisuudella viitataan usein siihen, miten nämä kolme ulottuvuutta huomioidaan käytännön toiminnassa tietyllä alalla, ammattikäytännöissä tai yritystasolla.

Vastuullisuus nivoutuu kestävyyttä vahvemmin toimintaan. Usein kestävyyden kolmen osa-alueen lisäksi huomiota kiinnitetään myös toiminnan eettisyyteen.

Yrityksen yhteiskuntavastuun määritelmä

Yrityksen yhteiskuntavastuu, eli Corporate Social Responsibility, on kestävän kehityksen edistämistä yritystasolla. Suomessa käyttöön on vakiintunut lyhyempi termi yritysvastuu. Myös yritysvastuussa tunnistetaan kestävän kehityksen kolme ulottuvuutta: taloudellinen vastuu, vastuu ihmisistä, sekä ympäristövastuu. Englanniksi puhutaan yritysvastuun kolmesta P:stä: People, Planet, Profit.

Yritysvastuu näkyy yrityksen toiminnassa seuraavin tavoin:

  • yritys huomioi liiketoimintansa vaikutukset ympäröivään yhteiskuntaan ja eri sidosryhmiin (työntekijät, naapurusto, kansalaiset)
  • yritys selvittää toimintansa ympäristövaikutukset ja pyrkii vähentämään niitä
  • yritys noudattaa lakeja, asetuksia sekä kansainvälisiä sopimuksia ja suosituksia (esimerkiksi ihmisoikeudet, työolosuhteet, ympäristölainsäädäntö)
  • yrityksen vastuullisuusperiaatteet ulottuvat myös alihankintaketjuun ja yhteistyökumppaneihin
  • yrityksen toiminta on läpinäkyvää, yritys valvoo toimintansa vastuullisuutta, ja raportoi siitä säännöllisesti
  • yritys ei kierrä tai pyri välttämään veroja
  • yritys voi myös ohjata varoja kestävää kehitystä edistäviin hankkeisiin tai hyväntekeväisyyskohteisiin

Vaikeita kysymyksiä yritysvastuuseen liittyy erityisesti silloin, kun toimitaan tai tehdään hankintoja globaalisti. Tällöin törmätään usein tilanteeseen, jossa työolosuhteet tai ympäristölainsäädäntö eivät vastaa länsimaista tasoa.

Yritysvastuun noudattamisesta on tullut keskeinen yrityksen maineeseen ja kilpailukykyyn vaikuttava tekijä. Tällä hetkellä vastuullisuudesta raportointi on yritykselle vapaaehtoista, mutta myös Suomessa on suunnitteilla yritysvastuulaki. Lisäksi EU-direktiivi ohjaa yli 500 henkilöä työllistävät pörssiyritykset, pankit ja vakuutusyhtiöt raportoimaan taloudellisen tiedon lisäksi sosiaalisesta vastuusta ja ympäristövaikutuksista.

Selvitä, onko yritykselläsi tai oppilaitoksellasi yritysvastuuohjelma! Jos on, tutustu myös vastuullisuusraportointiin.

Vastuullinen yritys osallistuu ympäröivän yhteiskunnan ja yhteisön hyvinvointiin.

Työllistäminen

Yritykset tuottavat ympäröivään yhteiskuntaan hyvinvointia tarjoamalla työtä tai elinkeinon. Matkailun arvioidaan työllistävän Suomessa vuonna 2025 noin 180 000 henkilöä. Maailmassa joka kymmenes työntekijä tekee työtä matkailuteollisuuden tehtävissä. Matkailualan nousu on ollut monelle maalle pelastus aikaisemmin vahvojen elinkeinojen, kuten maatalous tai teollisuus, merkityksen vähennyttyä.

Yritykset kantavat yritysvastuuta tarjoamalla työntekijöilleen turvallisen ja viihtyisän työympäristön sekä mahdollisuuksia kehittyä. Lisäksi yritys voi toimia vastuullisesti tarjoamalla työtä vaikeasti työllistyville. Vaikeasti työllistyviin kuuluvat nuoret, pitkäaikaistyöttömät ja henkilöt, jotka ovat tavalla tai toisella osatyökykyisiä.

Myö Hostel palkkaa ammattilaisia, joilla on kehitysvamma

Myö Hostel on lämminhenkinen itsepalveluhostelli Helsingin vehreän keskuspuiston kyljessä. Myö Hostel on alusta alkaen ollut työllistää kehitysvammaisia ammattilaisia hostellin erilaisiin tehtäviin – oikeisiin työsuhteisiin ja oikealla palkalla. Heidän missionaan on tehdä työelämästä tasa-arvoisempaa.

Muumimaailma nosti yhteiskuntavastuun esille

Suomen matkailualan yrityksistä ensimmäisenä yhteiskuntavastuusta viesti Muumimaailma. Yrityksen toimitusjohtaja Tomi Lohikoski kirjoittaa vastuullisuusraportissa seuraavasti:  

“Muumimaailma-teemapuisto on toiminut yli kaksikymmentä vuotta ja on uskollinen alkuperäisille muumien arvoille ja filosofialle. Muumien arvoihin kuuluu mm. luonnon ja ihmisten kunnioittaminen, huolehtiminen ja välittäminen. Itsekäs, oman hyödyn tavoitteleminen on vierasta. Muumilaakso toimii kuin pienoisyhteiskunta, jonka asukkaat toimivat kohti yhteistä hyvää ja vastuullisesti!” 

Lemon Tree Hotels vuoden vastuullinen yritys 2016

Ulkomaisena esimerkkinä on Lemon Tree Hotels, joka valittiin vuoden 2016 vastuulliseksi yritykseksi Lontoon WTM (World Tourism Market) -matkamessuilla. Hotelliketjulle annettiin tunnustus sen vaikuttamisesta yhteiskunnallisten ongelmien ratkaisemiseen. Hotelliketju edustaa isoa liiketoimintaa, jota kansainväliset sijoittajat tukevat, ja joka on ottanut tärkeäksi päämääräkseen koko toiminnassa työn tarjoamisen vammaisille ja muille syrjäytyneille.