Siirry pääsisältöön

Uusia liiketoimintamahdollisuuksia kiertotaloudesta

Uusia liiketoimintamahdollisuuksia kiertotaloudesta

Kestävä kehitys voi ilmetä yrityksen liiketoiminnassa kolmella eri tasolla. 

 1. Välttämätön vastuullisuuus perustana
  Jokaisen yrityksen tulee noudattaa asetuksia, lakeja ja alan itsesäätelynormeja.
 2. Vastuullisuus osana liiketoimintaa
  Yritys toimii kaikessa toiminnassaan vastuullisesti.
 3. Vastuullisuus liiketoiminnan lähteenä – innovaatiovastuullisuutta
  Yrityksen liiketoiminta perustuu vastuullisuuteen.

Näitä tarkastelemme tarkemmin moduulissa 6. 

Kiertotalous uhkaa ostamista?

Jos kiertotalous ei ole osa yrityksen liiketoimintaa, yritykset saattavat nähdä kiertotalouden uhkana. Kiertotalousajattelussa yrityksiä kannustetaan tekemään kestävämpiä tuotteita, autetaan asiakasta korjaamaan ja huoltamaan tuotteita, vähentämään syntyvän jätteen määrää ja jakavan tuotteita eri tavoin. Kun tuotteista tulee kestävämpiä ja niitä jaetaan enemmän, tällöinhän ostaminen saattaa vähentyä?

Jos yritys ei ole valmis uudistumaan, voi kiertotalouteen pohjautuva toiminta olla sille uhka. Varsinkin, jos yrityksen kilpailijat toimivat vastuullisesti ja innovatiivisesti. Toisaalta kiertotalous voi luoda merkittäviä mahdollisuuksia yrityksille ja uudelle liiketoiminnalle. Tämän lisäksi vastuullisesti toimiminen tuo myös imagohyötyä yrityksille.

Tällä hetkellä kierto- ja jakamistalouteen pohjautuva toiminta kasvaa voimakkaasti. Esimerkiksi yhteiskäyttöautojen markkinat kasvavat Yhdysvalloissa noin 40 % vuosittain.

Yhteiskäyttöautojen markkinat kasvavat USA:ssa 40 % vuosittain. Suomessa Blox Car on “autojen Airbnb”.

Asiakkaiden käyttäytymisessä tulee nousemaan halu ja pakko kohtuullisuuteen ja ostamisen vähentämiseen. Kiertotalousajattelu tarjoaa myös mahdollisuuksia tyydyttää asiakkaiden mielihyvään ja ostamiseen liittyviä tarpeita kestävällä tavalla.

Kiertotalous voi tuoda yritykselle:

1. Uusia tulonlähteitä
2. Kustannussäästöjä
3. Mainehyötyjä

Case: Valtra rupesi huoltamaan traktorien vaihteistoja – ja kehitti menestyvän liiketoimintakonseptin

“Miksi ostaa uutta, kun voi korjata vanhaa?” Näin pohdittiin Valtralla, kun yritys etsi uutta virtaa liiketoimintaansa. Siitä syntyi ajatus vaihdelaatikoiden huoltopalvelusta.

Valtra valmistaa erilaisia laadukkaita maatalouskoneita. Tämän lisäksi pieni, mutta menestyvä ja kasvava osa liiketoimintaa on Reman-vaihdelaatikot. Reman-nimi tulee englanninkielen sanasta remanufacturing eli uudelleenvalmistus.

Rikkinäiset vaihdelaatikot lähetetään Valtran tehtaalle Äänekoskelle, jossa huippuammattilaiset kunnostavat ne. Asiakkaan ei tarvitse odottaa oman vaihdelaatikkonsa kunnostusta, vaan hän saa saman tien toisen korjatun vaihdelaatikon käyttöönsä.

 • Hyödyt Valtralle: uutta liiketoimintaa ja imagohyötyä.
 • Hyödyt asiakkaalle: edullisempaa ja nopeampaa palvelua. Korjatun vaihteiston hinta on n. 30-40 % edullisempi kuin uuden.
 • Hyödyt ympäristölle: energiaa ja materiaalia säästyy merkittävästi.
 • Hyödyt työllistymiselle: toiminta tarjoaa työtä osaaville asentajille.