Siirry pääsisältöön

Terveys-, ympäristö- ja turvallisuusriskienperusteet

Terveys-, ympäristö- ja turvallisuusriskienperusteet

Vesihuollon toiminnan ja talousveden laadun turvaamiseksi on monia työkaluja. Avainasemassa ovat vedenjakelun ja viemäröinnin keskeytymättömyys, talousveden riittävyys ja terveellisyys sekä varautuminen poikkeaviin olosuhteisiin.

Jo vesihuoltopalvelujen suunnitteluvaiheessa on tavoitteena rakentaa varmatoiminen järjestelmä. Lisäksi toimintaa kehitetään ja turvataan, toiminnan riskejä kartoitetaan ja haittoja ehkäistään erilaisilla suunnitelmilla ja toimenpiteillä. Lakisääteisiä suunnitelmia ovat:

  • erityistilannesuunnitelma
  • kunnan valmiussuunnitelma
  • valvontatutkimusohjelma
  • velvoitetarkkailuohjelma
  • sammutusvesisuunnitelma ja pelastussuunnitelma
  • varautumissuunnitelma