Siirry pääsisältöön

Resurssiviisas kiinteistönhoitaja ja kiertotalous

Väestönkasvun ja kulutuksen kasvun seurauksena maailman luonnonvarat hupenevat. Kulutuksemme aiheuttaa vakavia ympäristöongelmia, kuten maaperän, ilman ja vesistöjen saastumista sekä ilmastonmuutosta. Tämä pakottaa meidän muuttamaan toimintaamme tehokkaammaksi ja vähäpäästöisemmäksi. Meidän on toimittava resurssiviisaasti ja siirryttävä kiertotalouteen.

Jos et muista, mitä resurssiviisaus ja kiertotalous ovat, palaa Johdanto kestävään kehitykseen -kurssille kertaamaan: Luonnonvarat maapallolla ja Kiertotalous ammattilaisen työvälineenä.

Kaikki toimintamme tarvitsee erilaisia resursseja: materiaaleja, vettä, energiaa, aikaa ja työvoimaa. Ja kaikesta toiminnastamme syntyy jätettä ja päästöjä.

Resurssiviisaus tarkoittaa sitä, että resursseja käytetään mahdollisimman tehokkaasti. Tavoitteena on, että jätettä ja päästöjä ei syntyisi ollenkaan.

Mikäli kemikaalille on todellinen tarve, hankintavaiheessa selvitetään, löytyykö sille vähemmän haitallista vaihtoehtoa. Näin minimoidaan kemikaalien haitat käyttäjälleen sekä ympäristölle. Ympäristölle vähemmän haitalliset kemikaalit ovat yleensä vaarattomampia myös käyttäjälleen. 

Ympäristömerkittyjä kemikaaleja löytyy esim. maaleista, kemiallisista rakennustuotteista ja autonhoitotuotteista. Voit etsiä näitä Joutsen-merkityistä tuotteista.

Pakkauksessa ja käyttöturvallisuustiedotteessa tärkeää tietoa 

Kemikaalien pakkauksissa kerrotaan tuotteen turvallisesta käytöstä, annostelusta, varastoinnista ja hävittämisestä. Pakkauksen tietoihin tulee aina perehtyä kunnolla ennen kemikaalin käyttöä. 

Älä koskaan käytä kemikaaleja, joiden pakkausmerkintöjä, käyttöturvallisuustiedotteita tai niitä vastaavia tietoja ei ole sinulla käytettävissä. 

 Vaaralliseksi luokitelluista aineista ja seoksista on tarjolla käyttöturvallisuustiedotteet. Käyttöturvallisuustiedote laaditaan myös 

  • luokittelemattomista seoksista, jotka sisältävät vaarallista ainetta 
  • aineista, jotka ovat hitaasti hajoavia, biokertyviä ja myrkyllisiä tai 
  • aineista, jotka ovat erittäin hitaasti hajoavia ja erittäin voimakkaasti biokertyviä. 

Kemikaalien käyttöturvallisuustiedotteessa kerrotaan aineen tai seoksen ominaisuuksista, riskeistä sekä turvallisesta käytöstä teollisuudessa tai ammatissa. Kemikaalin valmistajan, maahantuojan tai jakelijan on laadittava ammattikäyttöön tarkoitetusta kemikaalista käyttöturvallisuustiedote ja toimitettava se kemikaalin vastaanottajalle. 

Työnantajan on oltava selvillä yrityksen henkilöstön käyttämistä kemikaaleista, jotta voidaan arvioida niistä henkilökunnalle aiheutuvat riskit. Käytännössä työnantajalla tulee siis olla vaarallisten kemikaalien käyttöturvallisuustiedotteet ja ne on säilytettävä työntekijöiden nähtävillä. 

Käytön opastus ja valvonta 

Joidenkin kemikaalien, kuten viemärinaukaisukemikaalien käyttöön liittyy vakavien henkilövahinkojen riski. Kemikaalien käyttöohjeet ja mahdolliset käyttöturvallisuustiedotteet tulee aina lukea tarkkaan ja kemikaalien käyttöön tulee tarvittaessa saada opastusta esimieheltä tai työkaverilta. Opastuksen yhteydessä varmistetaan myös kemikaalien oikeat annostelumäärät, jottei kemikaaleja käytetä turhaan liikaa (esim. muurahaismyrkyt tai lannoitteet). 

Pk-yritysten kemikaalivalvonnasta vastaavat lähinnä Turvatekniikan keskus, pelastusviranomaiset ja kunnan kemikaalivalvontaviranomainen. 

Kemikaalien varastointi ja hävittäminen 

Mikäli kiinteistönhoitoyrityksessä varastoidaan kemikaaleja, varastointi on hoidettava asianmukaisesti. Varastoista ei saa vuototilanteissa päästä aineita leviämään ympäristöön. Keskenään reagoivat kemikaalit on säilytettävä erillään. Varastotappiot tulee minimoida ja jätehuolto on hoidettava vaarallisista jätteistä annettujen ohjeiden mukaan. 

Kemikaalien varoitusmerkit 

Kemikaalien varoitusmerkit kertovat nimensä mukaisesti, että kemikaalilla on ominaisuuksia, jotka ovat haitallisia käyttäjälle ja/tai ympäristölle.