Siirry pääsisältöön

Matkailualan sertifikaatit

Asiakkaana saatat toivoa, että lomakohteesi tai matkanjärjestäjäsi toimisi mahdollisimman kestävästi? Et ole ainoa. Yhä useammat asiakkaat odottavat vastuullisuutta. Myös yritykset tarvitsevat tietoa yhteistyökumppaniensa tai alihankkijoiden vastuullisuuden tasosta. Tiedon hankkiminen on kuitenkin usein monimutkaista ja vie aikaa. Ehkä olet itsekin huomannut tämän, jos olet yrittänyt saada selville esimerkiksi suunnittelemasi matkasi ympäristövaikutukset.

Sertifikaatti on lupaus asiakkaalle ja yhteistyökumppanille

Yrityksen ulkopuolisen tahon tarjoamat vastuullisuusohjelmat- tai järjestelmät ovat yritykselle hyvä tapa todentaa toiminnan vastuullisuus ja kestävyys.

Vastuullisuusohjelmaan sitoutuva yritys käy ohjelman kriteerien mukaisesti läpi toimintansa vaikutukset. Ohjelma ohjaa yritystä asettamaan kriteerien ja toiminnan kannalta olennaiset vastuullisuustavoitteet. Ohjelma ohjaa määrittelemään toimenpiteitä, joiden avulla yritys voi vähentää negatiivisia vaikutuksia ympäristöön ja/tai ihmisiin. Lisäksi yritys voi järjestelmällisesti kasvattaa toimintansa positiivisia vaikutuksia.

Auditoinnissa ulkopuolinen taho arvioi yrityksen asettamat tavoitteet ja toimenpiteet ohjelman kriteerien valossa vierailemalla yrityksessä. Hyväksytyn auditoinnin jälkeen yritys voi hyödyntää sertifikaattia viestiessään toiminnastaan asiakkaille ja yhteistyökumppaneille.

Asiakkaat ja etenkin kansainväliset yhteistyökumppanit matkailualalla arvostavat sertifikaatteja. Sertifikaatti antaa luotettavampaa tietoa yrityksen vastuullisuuden tasosta kuin yrityksen omat lupaukset. Sertifikaatin ei ole tarkoitus olla vain leima tai logo yrityksen nettisivuilla, vaan todiste ja lupaus siitä, että yritys järjestelmällisesti huomioi vastuullisuuden omassa toiminnassaan.

Tunne sertifikaatit ja tunnista niiden hyödyt

Matkailualalla on kymmeniä sertifikaatteja. Käymme tässä oppitunnissa läpi yleisimpiä.

Sertifikaatteja saatetaan vierastaa niihin liitetyn byrokratian tai korkean hinnan vuoksi. Pienille yrityksille on olemassa sertifikaatteja, joiden hakeminen on tehty suuryrityksille sopivia sertifikaatteja helpommaksi. Myös hinnoittelu on kevyt.  Esimerkiksi Ekokompassi ja Bioshpere saattavat sopia pienelle yritykselle. Ekokompassi sopii hyvin myös tapahtumille.

Monet sertifikaatit painottavat ympäristövaikutuksia. Osa sertifikaateista, kuten luomumatkailua edistävä ECEAT Suomi, on suunnattu tietyntyyppistä matkailua harjoittaville yrityksille. Kehitteillä on myös yhä enemmän sertifikaatteja, jotka huomioivat kaikki vastuullisuuden osa-alueet.

Ammattilaisena sinun on hyvää tietää, onko edustamallasi yrityksellä sertifikaatti. Samoin tarvitset tietoa siitä, miten sertifikaatti ohjaa koko yrityksen toimintaa ja omaa toimintaasi. Sinun on hyvä tietää keskeiset vastuullisuuslupaukset, joita yrityksesi on osana sertifiointia antanut.

Ammattilaisena tarvitset ymmärrystä erilaisista sertifikaateista myös valitessasi yhteistyökumppaneita tai tehdessäsi hankintoja. Jos teet esimerkiksi ruokaan tai välineisiin liittyviä hankintoja, saatat tarvita tietoa myös muiden kuin matkailualan sertifikaateista.

Sustainable Travel Finland – ohjelma ja -merkki

Business Finlandin Suomen matkailuteollisuuden kansainvälisestä markkinoinnista vastaava yksikkö Visit Finland on sitoutunut ylläpitämään sivuillaan ajankohtaista tietoa matkailuyrityksille suunnatuista ympäristöohjelmista ja muista sertifioinneista. 

Vuonna 2019 lanseeratun Sustainable Travel Finland -merkin saadakseen yrityksellä on oltava joku olemassa oleva, auditoitu sertifiointi. Tämän lisäksi yrityksen tulee käydä läpi Visit Finlandin suunnittelema ja ylläpitämä kehittämispolku sähköisessä ympäristössä. Vastuullisuus on jatkuvaa oppimista, kehittymistä ja perehdyttämistä. Ohjelma kannustaa mukaan myös kokonaisia matkailualueita. Kokeile kannustaa mukaan myös muut samalla alueella toimivat matkailuyritykset!

Selvitä, löytyykö teiltä jokin seuraavista sertifikaateista:

 • Biosphere
 • ECEAT Suomi
 • Ekokompassi
 • EMAS
 • EU Ecolabel
 • Geo Golf
 • Green Globe
 • Green Key
 • Green Activities
 • ISO 14001
 • Hi-Quality & Sustainability
 • Joutsenmerkki
 • Roope-Satama
 • Tour Cert
 • WWF Green Office