Siirry pääsisältöön

Kulttuurin monimuotoisuus

Kulttuurinen monimuotoisuus

Ekologisen kestävyyden yksi perusajatus on taata luonnon monimuotoisuus. Tämä tarkoittaa sitä, että pyritään vaalimaan erilaisten lajien, elinympäristöjen ja geenien kirjoa.   

Samaa ajattelua voidaan soveltaa kulttuureihin, eikö totta? 

Kulttuurinen monimuotoisuus tarkoittaa erilaisten kulttuuriperinteiden rikkauden vaalimista. Kulttuurien monimuotoisuus näkyy erilaisissa tavoissa pukeutua ja juhlia, vaihtelevissa musiikin ja esittävän taiteen muodoissa ja erilaisissa ruokaperinteissä. Kulttuuriperinnettä on paitsi ihmisten toiminta myös asuinympäristömme; kulttuuriperintö näkyy arkkitehtuurissa ja muotoilussa. Erilaisuus kiinnostaa meitä ja matkaillessa opimme toinen toisiltamme.

Matkailu voi olla yksi parhaista rauhanliikkeistä. Oletko samaa mieltä?

Monimuotoiset kulttuuriperinnöt ja elämäntavat  

Parhaimmillaan matkailu lisää suvaitsevaisuutta ja ymmärrystä erilaisia elämäntapoja kohtaan. Kulttuuria tarkasteltaessa on hyvä muistaa, että kulttuurilla viitataan tietyllä alueella elävien ihmisten menneiden ja nykyisten elämäntapojen kirjoon. Tämä kirjo voi olla huomattavasti rikkaampi kuin stereotyyppiset mielikuvat alueesta ja sen ihmisistä antavat ymmärtää. Lähes kaikissa maissa tai alueellisissa kohteissa elää useita ihmisryhmiä, joiden kulttuurit poikkeavat osin toisistaan. Esimerkiksi Suomessa elää saamelaisia, suomenruotsalaisia ja monia muita vähemmistöjä. Lisäksi löytyy alueellisia murteita ja perinteitä. 

Perinteisten kulttuurien lisäksi nykymaailmassa korostuvat erilaiset arvopohjaiset elämäntavat, elämäntyylit ja alakulttuurit. Monet matkailijoista ovat kiinnostuneita myös näistä. 

Matkailukohteiden valinnassa ja matkailupalveluiden laatimisessa on hyvä hyödyntää paikallistuntemusta, jottei kohteiksi valikoidu yksipuolisesti tietyn ryhmän kulttuuria tai arvomaailmaa edustavia kohteita. Liian kapeasti valikoituneet kohteet voivat luoda yksipuolisen tai vinoutuneen kohteen alueen kulttuurista ja heikentää kulttuurista ja sosiaalista tasa-arvoa alueella. 

Kulttuurien tuntemus ja paikallisten osallisuus ovat avaimia kulttuuriseen vastuullisuuteen. Katso alhaalta parhaat vinkit siihen, miten voit vahvistaa kulttuurista osaamistasi: 

  • Kohteen historiaan tutustuminen: Historian tarkastelu paljastaa, millaisia valta- ja vähemmistökulttuureita alueella elää. 
  • Paikallinen media: Sanomalehdet ja paikallisradiot johdattavat ajankohtaisten puheenaiheiden ja kulttuuristen ilmiöiden äärelle.  
  • Maassa asuneet henkilöt tai paikallisväestö: Osaavat kertoa sinulle omasta historiastaan ja kulttuuristaan. Pyri kohtaamaan eritaustaisia ihmisiä, jottet saa vain yhden ihmisen tai ihmisryhmän näkökulmaa. 
  • Kaunokirjallisuus: Avaa sinulle näköaloja erilaisiin kysymyksiin, joita käsitellään kirjallisuuden keinoin. Usein kirjallisuuden kautta tarkastellaan myös vähemmistöjen asemaa.