Siirry pääsisältöön

Kiinteistönhoidon vuosikello

Kiinteistönhoidon vuosikello

Vuosikello toimii kiinteistönhoidon työkaluna ajanhallinnassa, auttaa hahmottamaan toimintaympäristöä ja siitä on apua sekä lyhyelle että keskipitkälle aika välille jakautuvassa toiminnan suunnittelussa. Sisällön ja vuosikellon sisältämien ajanjaksojen tarkkuuden määrittely tehdään aina tapaus- tai yksikkökohtaisesti, koska eri yrityksillä ja niiden eri yksiköillä, on vuosikellolle eri käyttötarkoituksia. Vuosikelloon esitetään kulloinkin tehtävät työt vain päänimikkeittäin, varsinainen tehtäväsisältö on tarkemmin kuvattu palvelusopimuksessa tai sen liitteissä. 

Kiinteistönhoidon tarkoitus on säilyttää palvelusopimuksessa määritelty haluttu palvelutaso, vähentää tai estää kiinteistön kuluminen, likaantuminen ja pienien tai isojen vaurioiden ja vahinkojen syntyminen. Ennakointi ja nopea reagointi kiinteistön käyttäjien vikailmoituksiin mahdollistavat kustannustehokkaan ja häiriöttömän kiinteistönkäytön. Hyvä ja oikealla tavalla suoritettu ja toteutettu kiinteistönhoito takaa kiinteistön pitkän käyttöajan, edulliset kustannukset ja toimivan käytön. Häiriöt kiinteistönhoidossa vaikuttavat kiinteistön käyttäjien toimintaan ja saattavat jopa keskeyttää sen. Pahimmillaan häiriöt voivat aiheuttaa vaaratilanteita ja terveyshaittoja käyttäjille. 

Kiinteistönhoitajan on hyvä tuntea jokaisen ”oman” kiinteistön palvelusopimuksen sisältö mahdollisine liitteineen. Ilman sopimussisällön tuntemusta on vaikea säilyttää oikeaa palvelun laatutasoa ja vastata asiakkaalta saatuihin kysymyksiin.