Siirry pääsisältöön

Kiinteistöjen lämmitysjärjestelmät; Veden lämmitys

Veden lämmitys ja vesimaksu

Pääsääntöisesti kiinteistöissä käytettävän lämpimän käyttöveden lämmitystapa riippuu kiinteistön lämmitysjärjestelmästä. Kiinteistön lämpimän veden lämmitykseen kuluva energia ja kustannukset vaihtelevat lämmitysjärjestelmässä käytetyn polttoaineen mukaan. 

Eri lämmitysmuodoilla voidaan käyttää seuraavia arvioita yhden lämminvesikuutiometrin lämmittämisessä: 

Kaukolämpö tai sähkökattila 58 kWh/vesi-m3 
Öljy 7 litraa öljyä/vesi-m3 (hyötysuhde 80 %) 
Pelletti 16 pelletti-kg/vesi-m3 (hyötysuhde 80 %) 
Maalämpöpumppu 23 kWh/vesi-m3 (lämpökerroin 2,5) 
Maakaasu 6 maakaasu-m3/vesi-m3 (hyötysuhde 90 %) 

Vesimaksut 

Vesimaksua peritään yleensä kiinteistöjen käyttäjiltä monin eri tavoin riippuen kiinteistön käyttötarkoituksesta. Kiinteistöiltä peritään kulutuksen mukaisen laskutuksen lisäksi perusmaksua kuukausittain. Esimerkiksi taloyhtiössä vesimaksua peritään yhtiöjärjestyksen mukaisesti. Taloyhtiössä voidaan periä kokonaisvesimaksua, lämminvesimaksua, kylmävesimaksua tai laskuttaa vedenkulutuksesta huoneistokohtaisen mittauksen perusteella. Vesikalusteiden korjauksesta aiheutuvat kustannukset katetaan pääsääntöisesti hoitovastikkeella. Jos taloyhtiössä on käytössä huoneistokohtainen vedenmittaus, jonka perusteella vedenkäytöstä laskutetaan, on kylmälle ja lämpimälle vedelle määritettävä yksikköhinnat yhtä vesikuutiometriä kohden [€/m3].

Vedenkulutusta voidaan mitata vesimittarilla, jolloin kiinteistön asukkaat maksavat vesimaksua kulutetun vesimäärän mukaan.

Kokonaisvesimaksu 

Kokonaisvesimaksuun sisältyvät kaikki käytetyn veden kulutuksesta aiheutuvat kustannukset:

  • kylmävesi 
  • veden lämmittämisestä aiheutuvat kustannukset ja 
  • jätevesi.

Kylmäveden kustannukset muodostuvat vesilaitoksen taloyhtiön päävesimittarin mukaan laskuttamasta vedestä. Jätevedestä vesilaitos laskuttaa kulutetun veden mukaan.

Esimerkki vesimaksun laskemisesta.

Laskennan eteneminen: 

  • Ensin lasketaan kylmän ja lämpimän veden osuus vuorokautisesta vedenkulutuksesta.  
  • Kokonaisvedenkulutus lasketaan asukasluvun ja vedenkulutuksen mukaan. Kertoimella 365 muutetaan vuorokautinen kulutus vuosikulutukseksi ja kertoimella 1000 litrat kuutiometreiksi. 
  • Lasketaan kylmän veden yksikköhinta (mukana jätevesimaksu). Laskentakaavassa kertoimella 12 muutetaan kuukausittainen perusmaksu vuosikustannukseksi, ja jyvitetään se käytetyn kokonaiskulutuksen mukaan. 
  • Lämpimän veden yksikkökustannuksessa huomioidaan vesikuutiometrin lämmittämisestä aiheutuva lämmityskustannus.  
  • Kokonaisvesimaksu lasketaan kylmän ja lämpimän veden kulutusten ja yksikköhintojen avulla.