Siirry pääsisältöön

Ihmiset tuotantoketjussa

Ihmiset tuotantoketjussa

Tuotteiden tai palveluiden tuottamiseen tarvitaan raaka-aineiden, energian ja veden lisäksi ihmisten työpanosta. Toisin kuin monesti luullaan, monia valmistusprosesseja ei vielä olla robotisoitu, vaan työn tekee ihminen.

Suomessa on ymmärretty, että hyvinvoiva työntekijä on menestyvän yrityksen perusta. Maailmalla kuitenkin työntekijöiden olot voivat olla monenlaiset.

Hyvinvoivat työntekijät ovat yrityksen menestyksen perusta.

Työntekijöiden vastuullinen kohtelu 

Yritysten pitää kohdella työntekijöitään vastuullisesti: huolehtia työoloista, työehdoista ja oikeudesta vaikuttaa työhönsä.

Tämän lisäksi vastuullisesti toimiva yritys varmistaa, että myös alihankkijat kohtelevat työntekijöitään asiallisesti. Eli työntekijät saavat elämiseen riittävää palkkaa, työajat ovat inhimillisiä ja heillä on järjestäytymisoikeus.

Muiden kuin oman yrityksen toiminnan selvittäminen voi olla hankalaa. Alihankkijat voivat kertoa toimivansa vastuullisesti, mutta todellisuus voi olla toinen. Yksi keino varmistaa, että alihankkijat kohtelevat työntekijöitään asiallisesti, on hankkia tuotteita tai raaka-aineita yrityksiltä, joiden alihankkijat noudattavat BSCI:n eettisiä toimintaperiaatteita. Sekä S- että K-ryhmä edellyttävät omilta riskimaista tulevilta  suorilta tavarantoimittajilta BSCI-auditointia eli tarkastusta.