Siirry pääsisältöön

Globaalit trendit ja vastuullisuus matkailussa

Matkailupalvelujen tuotteistamisessa ja kehittämisessä seurataan tarkasti globaaleja trendejä. Matkailualan työntekijänä tarvitset ymmärrystä siitä, millaisia palveluita asiakkaat haluavat ostaa, ja paljonko palveluista ollaan valmiita maksamaan. Nyt vallassa olevat trendit ovat otollisia Suomeen suuntautuvalle matkailulle. Monet voimistuvat matkailutrendit tukevat myös kulttuuriperinnön säilyttämistä.  

Globaalit megatrendit ohjaavat matkailua

Suurimpana matkailuun vaikuttavana megatrendinä pidetään väestön kasvua, joka on johtanut matkailijamäärien jatkuvaan kasvuun. Matkailijamäärän kasvu pakottaa meidät matkailualan ammattilaiset suunnittelemaan ja toteuttamaan matkailua kestävästi niin ympäristö, talous kuin paikallisuuskin huomioiden. 

Toisena vahvasti matkailualaan vaikuttavana trendinä nähdään kuluttajuuden pirstaloituminen ja kulutusvalintojen yksilöllistyminen kaikessa kuluttamisessa. Tulevaisuudessa matkustamisen tulee olla yhä enemmän räätälöitävissä, sillä valmiit paketit eivät enää tyydytä yksilöllisyyttä tavoittelevaa matkaajaa.

Trendit matkailussa

Tässä on muutamia kestävään matkailuun erikoistuneen tietokirjailijan Jeremy Smithin kokoamia matkailutrendejä:  

  1. Ownership [suom. omistajuus]: Matkailijalle tarjottavat palvelut perustuvat vieraanvaraisuuden kulttuurille. 
  2. Collaboration [suom. yhteistyö]: Matkailija otetaan mukaan tekemään ja kokemaan 
  3. Storytelling [suom. tarinallistaminen]: Tarina on tuotteiden ja palvelupaketin punainen lanka
  4. Authenticity [suom. aitous]: Matkailija erottaa aidon epäaidosta  

Live like a local

Yhä useammat matkailijat haluavat matkaillessaan kokea kohdemaan kulttuurille tyypillisiä arkisia ja aitoja kokemuksia. Ilmiötä kutsutaan matkailualalla Live like a local -trendiksi. Turistikohteissa vaeltamisen sijaan yhä useampi matkailija haluaakin kokea matkakohteen kuten paikallinen.

Vieraanvaraisuus ja aito kohtaaminen 

Usein matkailijoiden toiveena voi olla myös paikallisten asukkaiden kohtaaminen. Matkailupalveluita suunnitellessasi on hyvä huomioida, että vieraanvaraisuus on kulttuurisidonnaista, eli  se ilmenee eri tavoin eri puolilla maailmaa.  Vieraanvaraisuus ilmentää alueen kulttuurille tyypillistä tapaa kohdata toinen ihminen.

Myös Live like a local -matkailun tulee olla sosiaalisesti kestävää. Matkailututkija Emily Höckert muistutti Maailma kylässä -festivaalin paneelikeskustelussa, että köyhissä oloissa asuvat eivät ennakkokäsityksistä huolimatta ole aina luonnostaan vieraanvaraisia ja valmiina avaamaan kotinsa ovia kaikille matkailijoille. Aitous ja paikallisuus eivät myöskään tarkoita sitä, että vieraanvaraisuutta käytetään hyödyksi ilmaiseksi. Kaikkialla maailmassa tulee kunnioittaa ajatusta siitä, että matkailu on elinkeino. Jokaiselle palvelun tarjoajalle tulee maksaa rahallinen korvaus tehdystä työstä.

Opi pohtimalla!

Suomen vetovoimatekijät perustuvat pitkälti luontoon, mutta yhä enemmän myös suomalaisen elämäntavan ja kulttuurin kokemiseen, joka liittyy matkailun suureen Live like a local -trendiin. Paikallisuuden ja aitouden korostaminen on rikastuttanut Suomen kuvaa matkailumaana ja antanut mahdollisuuksia erottua naapurimaista.

Mitkä ovat sinun mielestäsi Suomen Live like a local -vetovoimatekijät?