Siirry pääsisältöön

Esittelykurssi – Sosiaalinen vastuullisuus maailmalla

Sosiaalinen vastuullisuus: Ihmiset ovat tärkeitä koko tuotantoketjussa

Sosiaalinen kestävyys tarkoittaa ihmisistä huolehtimista. Vastuullinen ammattilainen huolehtii työkavereistaan, asiakkaistaan ja paikallisyhteisöstään. Meidän on syytä myös huolehtia ihmisistä käyttämiemme tuotteiden ja palveluiden koko elinkaaren osalta. Elinkaareen tutustumme seuraavassa moduulissa.

Tuotteen tai palvelun elinkaaren jokaisessa vaiheessa tekijöinä on ihmisiä. Kaikesta automatisaatiosta ja robotisaatiosta huolimatta – ja myös niiden takia – sosiaaliset kysymykset tulevat yhä tärkeämmiksi.

Vastuullisen yrityksen positiivinen kädenjälki

Vastuullisesti toimivien yritysten tuottamat sosiaaliset vaikutukset ovat usein myönteisiä: turvallista työtä, työehtosopimusten mukaisella palkalla ja inhimillisillä työoloilla paikallisille ihmisille. Yritys voi vaikuttaa myös alueen infrastruktuurin kehittymiseen. Jos yritys tarvitsee tuotantoonsa esimerkiksi teitä ja jätehuoltoa, tuovat ne lisäarvoa myös ympäröivälle yhteiskunnalle.  

Pure Waste tuottaa t-paitoja muiden tehtaiden ylijäämäkankaista ja leikkuutähteistä. Yrityksellä on oma tehdas Intiassa. Yritys pitävää erityisen hyvää huolta työntekijöistään. Turvallisen työn ja oikeudenmukaisen palkan lisäksi Pure Waste tarjoaa työntekijöilleen kuljetuspalvelua ja asuntoja. Tehdasta varten on rakennettu kaivo ja vesiputki, jotka hyödyttävät myös ympäröivää yhteisöä.

Sosiaalinen kestävyys Suomessa ja länsimaissa

Sosiaaliset vaikutukset ja niiden arviointi ovat hyvin erilaista länsimaissa ja kehitysmaissa. Länsimaissa on vahvat instituutiot ja reilu oikeusjärjestelmä, jotka estävät räikeimmät sosiaaliset ongelmat. Kehitysmaissa näiden järjestelmien puuttuminen tarkoittaa, että ongelmien havaitseminen ja niihin puuttuminen on vaikeaa. Ongelmat ovat myös hyvin perustavanlaatuisia, kuten esimerkiksi lapsityövoiman käyttö.

Suomessa vahva lainsäädäntö suojelee työntekijöitä . Laissa säädetään työajoista, turvallisuudesta, työoloista, vapaista, tauoista, palkasta ja niin edespäin. Jos näitä oikeuksia rikotaan, on saatavilla oikeusapua tulotasosta riippumatta. Kansalaisten koulutustaso on korkea ja tietoisuus oikeuksista hyvällä tasolla.

Sosiaalisen kestävyyden kysymykset ovatkin hyvin erilaisia kuin kehittyvissä maissa. Sosiaalisesta kestävyydestä Suomessa puhutaan lisää moduulissa 3.

Sosiaaliset vaikutukset kehitysmaissa 

Tuotantoketjun valvonta 

Tuotantoketjun selvittäminen on äärimmäisen kallista ja vaikeaa. Yritys tarvitsisi paljon resursseja, jotta se pystyisi itse selvittämään tuotantoketjunsa vaikutuksia. Vastuullisen yrityksen on kuitenkin äärimmäisen tärkeää selvittää tuotantoketjun sosiaalisia vaikutuksia jollakin tapaa. Mikä siis neuvoksi?

Osa maailman suurimmista yrityksistä tekee jo tuotantoketjujensa arviointia itse. Muut turvautuvat kolmansien osapuolien arviointiin, esimerkiksi sertifiointeihin.  

Reilu kauppa  

Reilu kauppa on yksi tunnetuimmista kolmansista osapuolista, joka voi auttaa yrityksiä toimimaan vastuullisesti. Kun yritys ostaa Reilun kaupan tuotteita, voi se olla varma tuotteiden vastuullisuudesta. 

Reilussa kaupassa olennaista on, että työntekijät saavat työstään kohtuullisen korvauksen, joka riittää elämiseen. Viljelijöille maksetaan tuotteesta Reilun kaupan takuuhinta ja Reilun kaupan lisää. Sen lisäksi työntekijät saavat koulutusta viljelymenetelmiin ja kaupankäyntiin. 

Reilun kaupan järjestelmä edellyttää myös läpinäkyvää päätöksentekoa, järjestäytymisoikeutta, työn turvallisuutta ja ympäristövaikutusten huomiointia. Pakkotyö ja lapsityövoiman käyttö ovat kiellettyjä.

Finnwatch 

Finnwatch on suomalainen järjestö, joka tutkii yritysten globaaleja sosiaalisia, taloudellisia ja ympäristövaikutuksia Järjestö pyrkii edistämään vastuullista yritystoimintaa nostamalla keskusteluun epäkohtia yritysten tuotantoketjussa tai valtioiden lainsäädännössä. 

Finnwatch siis selvittää yhteistyössä yritysten kanssa, millaisia ihmisoikeus- ja ilmastovaikutuksia yritysten tuotantoketjuilla  on.

Sertifiointi ja tarkastukset eivät voi taata tuotteen vastuullisuutta täysin. Esimerkiksi Finnwatch paljasti ihmisoikeusrikkomuksia tehtaalla, joka toimittaa Valiolle ananasmehutiivistettä. Valio ryhtyi Finnwatchin ja paikallisten tuottajien kanssa yhteistyöhön epäkohtien parantamiseksi. Tämä on hyvä esimerkki vastuullisesta toiminnasta Valiolta.

Tuleeko Suomeen yritysvastuulaki?

Suomessa valmistellaan yritysvastuulakia. Yritysvastuulaki perustuu huolellisuusvelvoitteeseen, jonka tehtävänä on ennaltaehkäistä ihmisoikeusrikkomuksia yritysten arvoketjuissa.  

Monet yritykset painottavat vapaaehtoisesti yhteiskuntavastuuta toiminnassaan eli ne tekevät enemmän kuin laki velvoittaa.  Osa yrityksistä voi liiketoiminnassaan syyllistyä esimerkiksi työntekijöiden oikeuksien polkemiseen tai hyötyä jopa lapsi- ja pakkotyöstä.

Suurin osa suomalaisista tuskin haluaa olla mukana tukemassa esimerkiksi lapsityövoiman käyttöä. Silti me ostamme tuotteita, joissa on suuri lapsityövoiman käytön riski. Maailman työjärjestö ILO:n mukaan maailmassa on yli 150 miljoonaa lasta, jotka ovat koulunkäynnin sijasta töissä. 

Pääosa suomalaisista yritykistä pyrkiit jo nyt toimimaan vastuullisesti. Vastuullisuus tuo yritykselle hyvää mainetta ja on kilpailuetu. Yritysvastuulaki edesauttaisi vastuullista yritystoimintaa ja velvoittaisi yrityksiä välttämään ja vähentämään ihmisoikeusrikkomuksia.