Siirry pääsisältöön

Esittelykurssi – Kiertotalous

Kiertotalous – maailma ilman jätettä?

Oletko joskus lainannut kirjan kirjastosta tai maksanut kuukausimaksua musiikin suoratoistopalvelusta? Oletko vuokrannut tarvitsemasi tavaran tai laitteen, esimerkiksi auton tai korjauttanut kenkäsi suutarilla? Olet toteuttanut kiertotaloutta!

Kierrätys vähentää luonnonvarojen hukkaantumista jätteiksi — mutta vielä parempi olisi, että jätettä ei alun perinkään syntyisi. Kierrätys keskittyy tuotteen elinkaaren viimeiseen kohtaan. Kiertotalous liittyy koko elinkaareen alusta alkaen.

Erityisen tärkeä on suunnitteluvaihe. Silloin päätetään monia asioita, jotka vaikuttavat kaikkiin elinkaaren muihin vaiheisiin.

Kiertotaloudessa tuote suunnitellaan niin, että:

– Siinä käytetään pitkäikäisiä, kestäviä ja ympäristölle vähemmän haitallisia materiaaleja.
– Sitä on helppo huoltaa ja korjata.
– Se on helppo lopuksi kierrättää.

Lineaarisesta talousmallista kiertotalouteen

Kuten muistamme edellisestä oppitunnista, tällä hetkellä taloutemme pohjautuu edelleen liian suuressa määrin lineaariseen malliin. Ehtyviä luonnonvaroja otetaan käyttöön ja vain osa niistä saadaan takaisin kiertoon.

Kierrätys auttaa vähän, mutta ei ole tarpeeksi. Kierrätys on ratkaisu ”oireeseen” eli jätteeseen. Se on ratkaisu vain elinkaaren viimeiseen vaiheeseen.

Kiertotaloudessa etsitään kunnianhimoisesti ratkaisuja kaikkiin elinkaaren vaiheisiin. Kiertotalousmallissa kaikki resurssit ja materiaalit kiertävät. Neitseellisiä raaka-aineita tarvitaan vain vähän ja jätteitä syntyy vähemmän. Ihannemaailmassa pääsisimme täysin suljettuun kiertoon.

Euron kuvat silmissä

Mutta kiertotaloudessa ei ole kyse vain materiaaleista ja jätteistä.

Kiertotalous pyrkii maksimoimaan tavaroiden ja materiaalien arvon. Ja suurin arvopotentiaali ei suinkaan ole materiaalissa tai jätteessä, vaan arvokkaampia hyödyntämistapoja muun muassa laitteiden huolto, uudelleenkäyttö ja uudelleenvalmistus. Kiertotaloudessa hyödynnetään myös vahvasti tietoa eli dataa ja erilaisia digitaalisia ratkaisuja.

Kiertotalous: vaihtoehtoja liiketoiminnalle ja asiakkaalle 

Kiertotaloudessa on erilaisia tapoja toimia niin, että luonnonvaroja, raaka-aineita ja tuotteita käytetään mahdollisimman järkevästi ja pitkään. Organisaatio voi toteuttaa kiertotaloutta monesta näkökulmasta:

 1. Yrityksen toiminta voi kokonaan tai osittain perustua kiertotalouteen tai
 2. Yritys voi hankkia kiertotalouteen perustuvia tuotteita ja palveluita asiakkaana.

Kiertotalous voi olla yrityksen liiketoiminnan perusta viidellä eri tavalla.

1. Tuotteen elinkaaren pidentäminen 

 • Kun tuotetta käytetään mahdollisimman pitkään, tarve uusien tuotteiden ostamiseen vähenee. Luonnonvaroja säästyy ja valmistuksesta aiheutuvat ympäristöhaitat vähenevät. 
 • Tuote on suunniteltava siten, että se on kestävä ja sen huoltaminen, korjaaminen ja päivittäminen on helppoa.  
 • Laadukas ja pitkäikäinen tuote on kalliimpi kuin heikkolaatuinen. Se vaatii asennemuutosta valmistajilta, myyjiltä ja ostajilta. Yritys voi suunnitella liiketoimintansa siten, että se saa huomattavan osan voitostaan huolto- ja korjauspalveluista.  

2. Tuote palveluna 

 • Asiakkaan ei tarvitse omistaa kaikkia tarvitsemiaan tuotteita tai tavaroita. Yritys tarjoaa niitä asiakkaan käyttöön esimerkiksi liisaus- tai vuokrasopimuksella. Kun asiakas ei enää tarvitse tuotetta, yritys voi tarjota sitä seuraavalle asiakkaalle. 
 • Aina tuotetta ei tarvitse hankkia ollenkaan. Asiakas voi maksaa yritykselle myös palvelusta, joka tuottaa halutun lopputuloksen. Esimerkiksi tehtaan hyvästä työvalaistuksesta voidaan maksaa kuukausimaksua samaan tapaan kuin kuluttajina maksamme puhelinliittymästä. Yritys hankkii siis lamppujen ostamisen sijaan valoa!

3. Resurssitehokkuus ja kierrätys 

 • Toimitaan siten, että syntyy mahdollisimman vähän hävikkiä.  
 • Tuote ja koko arvoketju suunnitellaan niin, että materiaaleja ja energiaa käytetään tehokkaasti. 
 • Ylijäämämateriaaleista, teollisuuden sivuvirroista ja käytetyistä tuotteista valmistetaan uusia raaka-aineita ja tuotteita. 

4. Jakamisalustat 

 • Jakamistalous tarkoittaa sitä, että kuluttajat ja yritykset lainaavat, vuokraavat tai myyvät toisilleen resurssejaan, kuten tavaroita, tiloja tai osaamista. Tavarat eivät seiso käyttämättömänä omistajan varastoissa, eikä lainaajan tarvitse hankkia omaa tuotetta. 
 • Jakamistalous mahdollistetaan jakamisalustoilla, jotka ovat esimerkiksi verkkopalveluita. Myös jakamisalusta on yritystoimintaa. Alustan tarjoava yritys saa välityspalkkion ja/tai mainostuloja. 
 • Myös perinteiset vuokrausfirmat toteuttavat kiertotaloutta. Ja niin tekevät myös kirjastot, joskin epäkaupallisesti.  

5. Uusiutuvuus 

 • Korvataan uusiutumattomia raaka-aineita, kuten öljystä valmistettavia muoveja, uusiutuvilla raak-aineilla, kuten puupohjaisilla materiaaleilla. Valmistajan näkökulmasta tämä vaikuttaa tuotesuunnitteluun ja tuotantoprosessiin. Asiakkaan näkökulmasta kyse on siitä, millaisia tuotteita hankitaan.  
 • Fossiilisia polttoaineita, kuten öljyä, kivihiiltä ja maakaasua, korvataan uusiutuvilla energianlähteillä, kuten aurinko-, tuuli- tai vesivoimalla tai biopolttoaineilla.
 • Samalla täytyy varmistaa, että uusiutuvien luonnonvarojen käyttö on kestävää! Esimerkiksi muovin korvaaminen puupohjaisilla materiaaleilla ei saa johtaa vastuuttomiin metsien hakkuisiin. 

Lähde: Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra, Accenture (2015), Deloitte (2015), Ellen MacArthur Foundation (2015) 

Kaikkea ei tarvitse omistaa

Olemme tottuneet lainaamaan kirjoja kirjastosta, mutta lainata voi paljon muutakin – esimerkiksi vaatteita! Vaatelainaamo Vaatepuu toteuttaa liiketoiminnassaan tuote palveluna -kiertotalousmallia.

Kiertotalous tulee työpaikalle 

Kiertotaloudesta on nopeasti tulossa erittäin kannattavaa liiketoimintaa. Kiertotalouden parissa toimii sekä uusia että vakiintuneita kaikenkokoisia yrityksiä.  

Sinunkin seuraava työpaikkasi saattaa löytyä kiertotalouden parista – tai kiertotalous saattaa tulla työpaikallesi. Kiertotalous vaikuttaa sekä työprosesseihin ja työnkuviin että työnantajien osaamistarpeisiin ja odotuksiin yhä useammalla alalla. Kiertotalous luo uutta työtä myös käytännön osaajille, esimerkiksi palveluissa, huolto- ja korjaustehtävissä, jakamistalouden, kierrätyksen ja uusiutuvan energian parissa. 

Digitalisaatio linkittyy kiertotalouteen monella tavalla. Sen avulla voidaan seurata ja tehostaa resurssien, kuten raaka-aineiden, tuotteiden ja tilojen käyttöä. Jakamistalous perustuu usein digitaalisiin alustoihin.

  

Kiertotalous ja ammattilainen – mitä jokaisen pitää tietää

1. Liiketoiminta voi olla paljon muutakin kuin tavaroiden myymistä.

2. Kiertotalous vaikuttaa työnteon tapoihin ja luo uutta työtä käytännön osaajille.

3. Säästäväisyys on perusammattitaitoa, mutta kekseliäisyys saattaa tehdä sinusta menestyvän kiertotalousyrittäjän!